Vaccinationer

Försäkra dig om att du har ett grundskydd mot stelkramp, difteri och polio. Ett grundskydd mot Hepatit A och Hepatit B rekommenderas ofta. Kontakta en vaccinationsmottagning eller vårdcentral för att få reda på exakt vilka andra vaccin som behövs för ditt resmål. Tänk på att vissa vaccin behöver tas flera veckor innan de har effekt. Kontakta därför en vårdcentral eller en vaccinationsbyrå 4-6 veckor innan avresa.

Du kan läsa mer om vaccin på www.1177.se och www.vaccinationsguiden.se