Saltbrist

FAKTARUTA

För mycket värme och för lite vätska kan leda till saltbrist, och så småningom till det vi kallar solsting och värmeslag. Besvären behöver inte vara förenade med törst utan ofta känner du dig oförklarligt trött, svag och har huvudvärk. Du kan även relativt plötsligt drabbas av illamående kräkningar, muskelkramp och svimningskänsla.

Tips för att undvika saltbrist:
  • Drick mycket vatten. Om du kissar mindre än vanligt behöver du mer vätska
  • I början på semestern kan du tillsätta salt i mat och dryck. En nypa salt per glas är lagom. Vattnet skall smaka Östersjövatten. Om vattnet smakar gott ­– salta mer

Om du drabbas:
  • Undvik värmen så gott det går – håll dig inomhus och drick rikligt med flaskvatten
  • Återställ saltbalansen genom att blanda en egen vätskeersättning med salt och vatten eller köp brustabletter som återställer kroppens vätske- och saltbalans
  • Kontakta läkare om du känner dig mycket medtagen, förvirrad

i reseapoteket:

  • Resorb vätske-ersättning